Vrácení zboží a reklamace

Nejdůležitější je pro nás vaše spokojenost. Může se samozřejmě stát, že obdržené zboží nesplní vaše očekávání. Do 90 dní od nákupu nám ho můžete jednoduše zaslat zpět.

Prosíme, tomuto věnujte pozornost! Pokud máte podezření, že se zboží poškodilo během přepravy, zašlete nám neprodleně na email obchod@lorano.cz fotografii balíku i poškozeného zboží. Díky tomu můžeme okamžitě jednat s dopravcem a zlepšovat tak naše služby. Děkujeme.

Postup při vrácení zboží

Nesplnil kousek vaše očekávání? Nebo chcete vrátit jen část zásilky? Nezoufejte, zboží nám můžete do 90 dnů ode dne doručení vrátit. Stačí, když ho v neporušených a nepoškozených původních obalech zašlete zpět spolu s informací, že v souladu s § 1829 odstupujete od kupní smlouvy č. (číslo vaší objednávky). V detailu objednávky na svém profilu si můžete stáhnout reklamační formulář pro zásilku, který stačí vyplnit a přiložit k vrácenému zboží, nebo zaslat na e-mail obchod@lorano.cz. Vzor odstoupení od smlouvy najdete také níže na této stránce.

Zaplacenou částku vám vrátíme na účet. Stačí jen připojit číslo bankovního účtu včetně pomlček, na který vám zaplacenou částku máme zaslat.

Kompletní zboží zasílejte zabalené v obalu zabraňujícím jeho poškození na adresu:

 

Lorano
nám. 28. října 1104/17
602 00 Brno

 

Pokud pro vrácení zboží zvolíte Českou poštu, využijte službu Balík Do ruky. Budete tak mít jistotu, že se balíček nezastaví na poště a nevrátí se zpět k vám. Nezapomeňte připsat i telefonní číslo 732 563 262, aby doručení proběhlo bez komplikaci a balík k nám v pořádku dorazil.

Jakmile zboží dorazí zpět k nám, vrátíme vám zaplacenou částku na váš účet.

Postup uplatnění reklamace

Objevil se problém s koupeným zbožím? Nevěšte hlavu, postup reklamace není nijak složitý ani zdlouhavý. Stačí, když nám na email obchod@lorano.cz co nejdříve zašlete údaje uvedené níže.

Poškozené zboží

  • Číslo objednávky, která obsahovala reklamované zboží (seznam vašich objednávek hledejte ve svém profilu),
  • důvod reklamace (popis závady zboží atd.),
  • fotografie poškozeného zboží i balíku, ve kterém výrobek dorazil.

Nefunkční zboží

  • Číslo objednávky, která obsahovala reklamované zboží (seznam vašich objednávek hledejte ve svém profilu),
  • důvod reklamace (popis závady zboží atd.),
  • v ideálním případě fotografie reklamovaného zboží.

Kompletní reklamované zboží (nikoliv pouze poškozenou část) zasílejte zabalené v obalu zabraňujícím jeho poškození na adresu:

 

Lorano
nám. 28. října 1104/17
602 00 Brno

 

Pokud pro vrácení zvolíte Českou poštu, využijte službu Balík Do ruky. Budete tak mít jistotu, že se balíček nezastaví na poště a nevrátí se zpět k vám. Nezapomeňte připsat i telefonní číslo 732 563 262, aby doručení proběhlo bez komplikaci a balík k nám v pořádku dorazil.

 

K reklamaci nám také napište, jaké řešení je pro vás nejlepší. Máte na výběr ze dvou možností:

  • Vrácení peněz (v takovém případě připojte i číslo svého bankovního účtu včetně pomlček, na který vám zašleme zaplacenou částku).
  • Výměna zboží (ne vždy dokážeme výměnu zboží zajistit, ale uděláme vše pro to, abychom s pomocí dodavatelů dokázali získat váš kousek).

Vyrozumění o reklamaci vám dáme vědět co nejdříve, nejpozději však do 3 dnů ode dne fyzického přijetí reklamovaného zboží. O výsledku reklamace vám dáme vědět telefonicky nebo emailem.

 

Reklamaci nelze podat telefonicky! Zboží, které bude na naši adresu zasláno bez vysvětlení, bude obratem zasláno zpět.

 

Reklamační řád

Práva z vadného plnění

Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků. Minimální záruční lhůta je 24 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění. V případě výskytu vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka, kupující uplatňuje zajištění opravy přímo u prodejce.

Minimální záruční lhůta

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. V případě, že je na produkt poskytována delší záruční lhůta, její délka je vyznačena na faktuře, případně v záručním a dodacím listu.

Podmínky záruky

Kupujícímu doporučujeme prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku vzniklé při přepravě již není možné uznat.

Reklamace zboží

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená celá cena zboží zpět. V takovém případě bude oproti daňovému dokladu vráceno také poštovné (stačí doklad spolu s číslem objednávky zaslat na obchod@lorano.cz). Poštovné vám bude vráceno ve výši, která odpovídá nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 

VZOR ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Místo:

Datum:

 

Věc: Odstoupení od kupní smlouvy

 

Vážení,

dne ____________ jsem prostřednictvím vašeho internetového obchodu www.lorano.cz s vámi uzavřel(a) kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo: _________________________________________

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena prostřednictvím internetu, rozhodla jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Žádám o poukázání kupní ceny ve prospěch mého bankovního účtu č. _________________________

S pozdravem,

 

..............................................

(vlastnoruční podpis)

Jméno a příjmení, adresa, datum narození

 

Lorano Style s.r.o. | Masarykova 978, 664 61 Rajhrad | IČ: 06639542

 

Odstoupení od kupní smlouvy